Korsnäs församling erbjuderFinlands ev.luth. kyrkas hemsida

Borgå stifts hemsida

Kyrkans centrals för det svenska arbetet hemsida

Via Baltikumvännerna i Korsnäs församling rf idkar vi humanitär verksamhet i våra grannländer. Se hemsida.

Finska Missionssällskapets hemsida

Evangeliföreningens hemsida

Korsnäs kyrka, foto Jannike Nynäs Kyrkans Utlandshjälps hemsida

Gemensamt Ansvar-insamlingens hemsida

Församlingsförbundets hemsida

Kyrkosångsförbundets hemsida

Fontana medias bokhandel

Kyrkpressens hemsida

Finska Bibelsällskapets hemsida

Läs Bibeln på din dator!

Bibelfrågor för unga: Bibelsajten.nu

Flera Alphakurser har hållits i samarbete med grannförsamlingarna Petalax och Bergö. År 2010 kommer vi i stället att hålla en Beta-kurs, som börjar den 26.1.2010. Se programmet. Alpha- och Beta-konceptet presenteras på http://www.alphasverige.org/ eller på engelska på http://uk.alpha.org/. Det finns också finska sidor med en del material på svenska: http://www.alfakurssi.fi/. Kontakta någon ur församlingens personal om du är intresserad att delta!

Sidan är långt ifrån färdig. Sänd tips om vad du vill ha med till guy.kronqvist@evl.fiUpp
Till första sidan


Kontakt:
Korsnäs församling
Kyrkobyvägen 37
66200 Korsnäs
Tel. +358-44-4101800
korsnas.pastorskansli@evl.fi