Korsnäs församlings verksamhetslokalerKyrkan

Korset, foto Jannike Nynäs

Kyrklig verksamhet har funnits i Korsnäs sedan medeltiden. På vår stämpel har vi årtalet 1442, det år då Korsnäs första gången nämns i en urkund. Det första kapellet eller bönehuset vet vi väldigt litet om. Några helgonbilder från det finns i Nationalmuseum i Helsingfors och i Österbottens museum i Vasa.

Treenighetssymbol i kyrkgaveln, foto Jannike Nynäs

På 1660-talet byggdes en kapellkyrka, som fanns kvar till mitten av 1800-talet. Från den finns det en hel del synliga minnen i den nuvarande kyrkan, t.ex. delarna från läktar- och altarskranket som är upphängda på kyrkväggarna. I sakristian förvarar vi resterna av predikstolen och en dörr från den kyrkan. De ståtligaste takkronorna och lampetterna, liksom nattvardskärlen, skaffades på 1750-talet till den kyrkan.

Orgelpipor, foto Jannike Nynäs

Den nuvarande kyrkan är byggd år 1831 i nyklassisk stil. Den är ljus och rymlig och har harmoniska proportioner. Altarets placering avviker från det vanliga. Det finns nästan mitt i kyrkan och altartavlan går runt det inre hörnet. Gudstjänsten hålls som regel varje söndag kl. 11.00, men avvikelser kan förekomma, se kalendern! Kyrkan är öppen för besök sommartid kl. 9-16 och övriga tider enligt överenskommelse, tel. 044-4101800.

Upp
Till första sidan


Församlingshemmet

Församlingshemmet, interiörbild foto Guy Kronqvist

Vårt församlingshem blev färdigt i april 2011 och invigdes på pingstdagen samma år. Se bilder från invigningshögtiden här. Där finns utrymmen som kan användas för söndagsskola, vargungesamlingar, barnkörs-, kyrkokörs- och strängbandsövningar, pensionärssamlingar, andaktsstunder, skriftskola, mamma-barngrupp, vänstugeverksamhet, syföreningar och andra smågrupper. Något för alla åldrar, se vår kalender! Utrymmet kan också hyras för minnesstunder, dopbjudningar, andra familjesamlingar och föreningsaktiviteter. Bokning sker via Pastorskansliet, tel. 044-4101800.

HYRESTAXOR FÖR FÖRSAMLINGSHEMMET 2018

för församlingsmedlemmar 91,00
för medlemmar av annan luth. församling 106,00
för icke kyrkskrivna 151,00
för ideella föreningar 91,00
för regelbunden verksamhet, t.ex. MI 16,00 euro/h
för användningar av borddukar debiteras 7,00 euro/st

Upp
Till första sidan


Strandhyddan

Strandhyddan är församlingens sommarställe på Bredskär. Vik av in på Södra Bredskärsvägen från Bergövägen och följ skyltarna. Huset är ett stockhus på cirka 100 kvm. Det finns ett samlingsrum, kök, toaletter och dusch samt två övernattningsrum på övervåningen. Huset passar för grupper upp till 30 personer. Här har vi små läger, informella sommarsamlingar, skriftskola m.m. (Se kalendern!)

Vi hyr också gärna ut Strandhyddan för föreningsaktiviteter och familjesammankomster. Priset är 92,25 euro per dag. Då sköter man själv om köksarbete och städning. Vintertid, 1.10-30.4, tillämpas en högre hyra, 201,00 euro. Bokningen sker via Pastorskansliet, tel. 044-4101800. Därifrån kan man också hämta nyckeln.

Upp
Till första sidan


Bönehus och byagårdar

Molpe bykyrka Ute i byarna finns det lokaler som församlingen inte äger, men som vi ändå kan använda för vår verksamhet. Det är Molpe bykyrka, Taklax bönehus, byagårdarna i Korsbäck, Bjurbäck och Helenelund. I Harrström kan vi samlas i Ungdomsföreningslokalen eller i Andelsbankens klubblokal. Taklax bönehus

Upp
Till första sidan
Upp
Till första sidan
Kyrkan

Församlingshemmet

Strandhyddan

Andra lokaler

Om personalen

Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet

Kontakt:
Korsnäs församling
Kyrkobyvägen 37
66200 Korsnäs
Tel. +358-44-4101800
korsnas.pastorskansli@evl.fi